For Dutch version please scroll down

press releases

Interview

April 9th 2018
INTERVIEW WITH FRED VAN BEERS AT NEW BUSINESS RADIO ABOUT THE PEEC-POWER RANGE EXTENDER (IN DUTCH)


Press release

‘s-Gravendeel, March 27th 2018
DOES A PETROL FUELED RANGE EXTENDER FOR HYBRID DRIVES HAVE A FUTURE?

"Yes! Taking into account the continuous negative publicity on diesel fueled engines, a drivetrain including a cost-effective green petrol fueled Range Extender is a very attractive alternative solution in a hybrid drive. The fact is that electric cars are expensive and distribution networks for full electric and/or fuel cell drives still need to be significantly further developed to attract the big audience.”

The above words were spoken firmly by Fred van Beers, CEO of Peec-Power BV when answering the question on whether or not investment in fossil combustion engines is still viable. The game changing solution to keep the production costs of electric/hybrid vehicles for the middle class and small car market low, is the possibility to install a compact, highly efficient 25 kW Range Extender. By doing so, sacrifice in range is no longer necessary and a significantly smaller battery package has less impact on space, costs and cuts down the relatively long charging times. The bottom-line is that fully electric cars with an acceptable range appear to be an exclusive feature for a relatively small audience that can afford them whereas the big gain or market boost is to be found in the smaller/mid-size car segment.

The 25 kW Peec-Power Range Extender will fit every available hybrid car and is designed to be produced at a relatively low-cost price of 250 euro. It is quite interesting to notice that the development of such a low cost, simple hybrid solution is attracting little attention from the regular automotive and drivetrain developers, while it is already an established fact that full electric/fuel cell drives are our long-term future. For the coming 20 years though, an optimized simple hybrid solution definitely has great value in making the bulk of the market accessible.

Peec-Power BV is convinced that the Range Extender hybrid solution is the way to expand this market and boost the acceptance levels to go fully electric as standard drive in the future.

For more information please have a look at www.peec-power.com or contact Fred van Beers: tel. + 31.6.51573521, e-mail: f.vanbeers@peec-power.com.Persbericht

‘s-Gravendeel, 27 Maart 2018
HEEFT EEN BENZINE GEDREVEN RANGE EXTENDER VOOR HYBRIDE AANDRIJVINGEN TOEKOMST?

""JA! Met de verdergaande negatieve berichten rond de dieselmotor is een kostengunstige groene benzine Range Extender als onderdeel van een hybride aandrijving een interessante oplossing. Vooral in het licht van het feit dat waterstof en volledig elektrisch rijden voor het grote publiek te maken krijgt met beperkingen in het distributienetwerk en/of bereik van het systeem.” 

Aldus Fred van Beers, directeur van Peec-Power B.V. in antwoord op de vraag of het nog wel zinvol is te investeren in verbrandingsmotoren. Het grote voordeel van een compacte en efficiënte 25 kW Range Extender zit in de mogelijkheid om een relatief kleine en dus goedkope elektrische aandrijving toe te passen in het kleine en midden segment voertuigen. Dit zonder in te boeten op de mogelijkheid lange afstanden te rijden en hierbij afhankelijk te zijn van (nog) relatief lange laadtijden dan wel het ontbreken van laadpunten. Het is feitelijk vreemd dat elektrisch rijden voornamelijk voor het hogere segment is weggelegd en de beperkingen qua laadtijd en distributienetwerk een explosieve groei in het veel grotere en aantrekkelijkere midden en kleine segment in de weg staan.

De Peec-Power 25 kW Range Extender is inpasbaar in elk bestaand hybride voertuig en kan onder een kostprijs van 250 Euro geproduceerd worden. Het is daarom opmerkelijk dat dit soort ontwikkelingen relatief weinig aandacht krijgen van de bestaande automotive bedrijven en aandrijfsysteem leveranciers. De huidige ontwikkelingen maken de overstap van fossiele brandstoffen naar elektrisch en/of waterstof slechts een kwestie van tijd. Totdat het echter zover is dat deze systemen voor het grote publiek betaalbaar en beschikbaar zijn, zijn we makkelijk 10 tot 20 jaar verder. Voor deze periode is er dus zeker behoefte aan een markt voor geoptimaliseerde hybride oplossingen waarvoor Peec-Power gelooft een passende oplossing in huis te hebben. 

Voor meer informatie over de Peec-Power Range Extender en/of omvormers kijk op www.peec-power.com of neem contact op met Fred van Beers op : tel. + 31.6.51573521, e-mail: f.vanbeers@peec-power.com.

 


Press release

‘s-Gravendeel, December 11th 2017
PEEC-POWER 25 KW RANGE EXTENDER CONCEPT AVAILABLE FOR ELECTRIC DRIVETRAIN SOLUTION PROVIDERS

“After a few years of intensive testing and design optimising the Peec-Power Range Extender has developed into a product ready for final certification and optimisation by industrial leaders of power and/or drivetrain solutions”

With these words, Fred van Beers - Managing Director of Peec-Power BV discloses the present status of the Range Extender concept Peec-Power BV released to the market some 3 years ago. The Range Extender is a purpose designed 25 kW generator based on a simple, cost-effective and innovative concept in which combustion energy is directly transformed into electric power. The design has been granted 3 patents. The ideas behind these patents made it possible for Peec-Power to realise a very compact, light and most of all, low cost and reliable, solution for extending the operational range of 100% electric vehicles.

Fred van Beers (55, with a technical and managerial executive background in shipbuilding and at leading global ship-propulsion and power plant solution provider Wärtsilä) has spent the first months after his appointment this spring developing the future strategic direction of Peec-Power. “Finding technical solutions in the field of power management and electric power inverters are our DNA and core competence. The Range Extender has now reached a stage in which an industrial global player is crucial to take the lead, mature the product and introduce it to the market. Needless to say Peec-Power will assure strong support for parties interested in the Range Extender concept. In the future Peec-Power will be focusing on expanding its organisation to cope with the growing demand for specific inverter solutions for transport, automotive and marine applications where high end “custom made options” are required that are not available from “catalogue inverter suppliers”. For potential partners interested in the Range Extender a detailed status documentation package is available” van Beers concludes his statement.

For more information on Peec-Power Range extender or inverters have a look at www.peec-power.com or contact Fred van Beers on +31.6.51573521 or email: f.vanbeers@peec-power.com.

Download press kit: click herePersbericht

's-Gravendeel, 11 december 2017
PEEC-POWER KLAAR OM 25 KW RANGE EXTENDER MET GESPECIALISEERDE PARTNER VAN ELEKTRISCHE AANDRIJFSYSTEMEN OP DE MARKT TE BRENGEN.

"Na jaren van intensief testen en vergaande optimalisatie van het ontwerp is de Peec-Power Range Extender ontwikkeld tot een product dat klaar is om door industriële specialisten op het gebied van elektrische aandrijfsystemen op de markt gebracht te worden"

Met deze woorden licht Fred van Beers, directeur van Peec-Power BV, de huidige status van het Peec-Power Range Extender concept toe dat 3 jaar geleden door Peec-Power aan de markt voor elektrische aandrijvingen is gepresenteerd. De Range Extender is een “purpose designed” 25 kW generator gebaseerd op een eenvoudig, kostenefficiënt en innovatief uniek concept waarbij verbrandingsenergie direct wordt omgezet in elektrisch vermogen. Aan het ontwerp zijn 3 patenten toegewezen. De ideeën achter deze patenten maakten het voor Peec-Power mogelijk om tegen een lage kostprijs een zeer lichte, compacte en betrouwbare oplossing te realiseren welke tot doel heeft het operationele bereik van 100% elektrische voertuigen substantieel te vergroten.

Fred van Beers (55), met een technische en bestuurlijke achtergrond in de scheepsbouw en bij Power systeem leverancier Wärtsilä (wereldwijd marktleider voor de levering en service van scheepsvoortstuwingssystemen en decentrale energie centrales), heeft de eerste maanden na zijn aanstelling dit voorjaar het toekomstig strategisch plan van Peec-Power vormgegeven. "Het vinden van technische oplossingen op het gebied van energiemanagement en omvormers zit in ons DNA en is onze kerncompetentie. De Range Extender bevindt zich nu in een fase waarin het van cruciaal belang is dat een wereldwijde industriële speler het voortouw neemt, het product optimaliseert en certificeert om het vervolgens op de markt te introduceren. Peec-Power biedt daarbij intensieve ondersteuning aan partijen welke geïnteresseerd zijn in de Range Extender, maar zal zich in de toekomst meer gaan focussen op de speciale omvormer activiteiten teneinde aan de groeiende vraag naar specifieke omvormers voor transport-, automobiel- en marine toepassingen te kunnen voldoen. Peec-Power biedt hoogwaardige en op maat gemaakte omvormer oplossingen welke niet direct verkrijgbaar zijn via "off the shelf” leveranciers. Voor bedrijven die in de Range Extender geïnteresseerd zijn is gedetailleerde documentatie beschikbaar” concludeert Van Beers.


Voor meer informatie over de Peec-Power Range Extender en/of omvormers kijk op www.peec-power.com of neem contact op met Fred van Beers op : tel. + 31.6.51573521, e-mail: f.vanbeers@peec-power.com.

Download press kit: klik hier

search

peec-power

Address

Griendweg 9
3295 KV - 's-Gravendeel
The Netherlands
tel. +31 (0)78 673 1008
info@peec-power.com